வணக்கம் நண்பர்களே, நான்தான் உங்கள் பிளேபாய், இது என்னுடைய இரண்டாவது கதை. என்னுடைய முதல் கதைக்கு நீங்கள் குடுத்த அட்டகாசமான ஆதரவிற்கு என் அன்பான நன்றி. இந்த